A2 Zoom

Free Estonian course for beneficiaries of international protection. Бесплатный курс эстонского языка для получателей международной защиты. دورة تعلم اللغة الإستونية للأشخاص المستفيدين من برنامج الحماية الدولية

Toimub
05.05 - 31.12.2021
ETR 10.00-11.30 Zoom
.
Maht
200 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Tiiu Mihelson

Join the A1.2-level course if you have studied Estonian at language courses or by yourself for some time and you are able to answer the following questions: Примите участие в курсе уровня A1.2, если вы немного изучили эстонский язык (на курсах или самостоятельно) и можете ответить на следующие вопросы:

 • Mis nädalapäev täna on? Mis päev oli eile?
 • Mida sa tavaliselt hommikul sööd?
 • Kas sul on suur pere? Kes on sinu peres?
 • Kus sa elad? Mitu tuba sul on?

If you are not sure about your language level, please write to terje@rahvaylikool.ee to take a test in classroom. Если вы не уверены в своем уровне владения языком, напишите по адресу terje@rahvaylikool.ee и вы можете сделать тест по эстонскому языку на месте.

Projekt AMIF2020-1 "Eesti keel rahvusvahelise kaitse saajatele 2020-2022" Project AMIF2020-1 "Estonian for benefciaries of international protection 2020-2022" مشروع AMIF2020-1"الإستوني للمستفيدين من الحماية الدولية 2020-2022" يتم تمويله بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق اللجوء والهجرة والإدماج ووزارة الداخلية في جمهورية إستونيا. Проект AMIF 2020-1 «Курсы эстонского языка для получателей международной защиты 2020 2022».

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga, rände ja integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Projekti otseseks sihtrühmaks on Eestis rahvusvahelise kaitse saajad ehk kolmanda riigi kodanikud, kes on tunnistatud pagulaseks või täiendava kaitse saajaks direktiivi 2011/95/EL tähenduses või ajutise kaitse saajaks nõukogu direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses ja kellele on antud Eestis tähtajaline elamisluba. Samuti rahvusvahelise kaitse saajate perekonnaliikmed.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Samaaegselt keeleteadmistega arendatakse ka õppijate kultuuriteadlikkust. Käsitletavast teemast ja rühma eripärast lähtuvalt kasutatakse erinevate keeleõppemeetodite metoodilisi võtteid. Oluline koht õppetöös on koosõppel (rühma- ja paaristöö), mängulistel tegevustel ja õpitu kordamisel. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal, veebipõhised keeleõppetegevused ja õpitu rakendamine keelekeskkonnas. Võimalusel tehakse koostööd erinevate eesti keele õppegruppidega kasutades ühiseid (nt mängulisi) tegevusi. Osa õppetööst viiakse läbi mitteformaalse õppena väljaspool klassiruumi (õppekäigud, õppimine läbi praktilise tegevuse).

Seoses eriolukorraga toimuvad tunnid praegu veebikeskkonnas Zoom.

Teemad jagunevad üheksasse valdkonda, mille käsitlemise ulatus ja sügavus sõltuvad grupi eripärast.

 • Viisakus- ja esmased toimetulekuväljendid (nt tervitamine, hüvastijätt, vabandamine, enda ja teiste tutvustamine).
 • Pere ja kodu. Kodukoht.
 • Argitegevused ja vaba aeg.
 • Turul, poes ja söömas.
 • Töö ja haridus, ametid.
 • Kohad linnas ja transport.
 • Tervis, arsti juures ja apteegis.
 • Loodus ja ilm.
 • Kultuur ja keeled.
 • Õppematerjalid

Õppematerjalid valitakse vastavalt rühma vajadustele järgnevast valikust. Lisaks põhiõpikule kasutatakse palju erinevaid autentseid materjale.

 • „Ma õpin eesti keelt.“ 0–A1 taseme eesti keele töövihik rändetaustaga õppijatele, Tartu Rahvaülikool, 2017
 • Kingisepp, L., Ilves, M. „Keeleklikk. Eesti keele algkursus algajatele 0–A2“.- https://www.keeleklikk.ee/
 • „Pille ja Lauri lood“, http://web.meis.ee/vaegkuuljad/index.html
 • Pesti, M., Ahi, H. „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1“. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus, 2015.
 • Kitsnik, M. „Kirjuta mulle“. Tallinn, 2012.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital