EDASI LÜKATUD. Arvutikoolitus veidi oskajale: Elva

Koolitusele oodatakse täiskasvanuid, kellel esmased kokkupuuted arvutiga on olemas.

Toimub
02.04 - 09.04.2020
2.04 kell 10.00-14.00, 3.04, 8.04 ja 9.04 kell 9.30 - 13.30
Elva Linnaraamatukogu, Tartu mnt 3
Maht
20 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Kadi Tamm

Koolituse sihtrühm on:

  • madalapalgalistel ametikohtadel töötavad inimesed
  • aegunud kõrgharidusega lihttöölised
  • madala haridustasemega väikelastevanemad;
  • üldkeskharidusega elanikud;
  • töövõimetuspensionärid ja pensionärid, kes soovivad tööd leida;

Teemad

  • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, failide, kaustade otsing, kustutamine.
  • Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine.
  • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades kataloogi ja otsingumootoreid, erinevad veebipõhised enesearengu-keskkonnad. Suhtluskeskkonnad.
  • Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett.
  • ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Koolitaja

Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu täiskasvanute võtmepädevuste arendamise projekti
"Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020" raames.

Liitu uudiskirjaga