Eesti keele suhtlemiskursus

Eesti keele A2 taseme suhtluskursuse eesmärk on tagada eesti keele oskus, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud eluliselt oluliste valdkondadega. Koolitusele on oodatud vene keelt kõnelevad mitte-eestlased, kes oskavad eesti keelt algtasemel.

Toimub
01.09 - 10.12.2020
T ja N kell 17.15 - 18.45
Ülikooli 1, Tartu
Maht
60 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Lea Jürgenstein

Sihtrühm:

 • madalama haridustasemega mitte-eestlased;
 • erialase ettevalmistuseta või aegunud kvalifikatsiooniga mitte-eestlased;
 • madalama haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased;
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad mitte-eestlased.

Teemad

 1. Isikuandmed. Enda ja oma perekonna esitlemine.
 2. Õpingute lühitutvustus.
 3. Oma töökoha lühitutvustus ja kirjeldamine.
 4. Oma ameti lühitutvustus ja tööülesannete kirjeldamine. Soovitud töökoha ja ameti kirjeldamine.
 5. Töö ja palk. Töökoha plussid ja miinused. Töö, töötasu ja töökoha kirjeldamine.
 6. Töökuulutuse lugemine, mõistmine. Tööintervjuu küsimused, vastused.
 7. Klientide lühikirjeldus ja üldiseloomustus.
 8. Pakutava toote või teenuse põhiparameetrid (hind, säilivus, kvaliteet, valmimisaeg jm).
 9. Reageerimine probleemses olukorras, abi kutsumine.
 10. Vaba aeg – oma huvialade, tegevuste kirjeldamine.
 11. Transport. Liiklusmärgid – sõnavara, mis on seotud sõiduvahendite, liiklusmärkidega ning liiklemisega.
 12. Kaaskirja ja motivatsioonikirja kirjutamine.
 13. Helistamine ja vastamine.
 14. Suhtlemine ametiasutuses – vajalik sõnavara, mis on seotud dokumentide, arstiabi, kooli jt kohtades suhtlemisel.

Koolitaja

Koolitus toimub MTÜ Võluvõru projekti „Meie aja võtmepädevused“ raames.

Liitu uudiskirjaga