Psüühiliste erivajadustega täiskasvanud õppijate õppimise toetamine

Koolituse eesmärk on aidata kaasa väärtustava hoiaku kujunemisele tööks psüühikahäirete ja intellektipuuetega täiskasvanud õppijatega kaasava hariduse kontekstis, anda teadmisi ja praktilisi näpunäiteid sihtgrupi kaasamiseks ning analüüsida reflekteerivalt oma kutsealaseid eeldusi töötamiseks erivajadustega inimestega.

Koolitus toimub sügissemestril 2020

Koolitus on Eesti vabahariduslike koolituskeskuste koolitajatele.

Teemad

  • Psüühilised erivajadused: psüühikahäirega ja intellekti- ehk vaimupuudega õppija.
  • Õppija psüühiliste erivajaduste märkamine.
  • Psüühiliste erivajadustega inimesega suhtlemine.
  • Õppe planeerimine ja kohandamine vastavalt õppijate psüühilistele erivajadustele sh õppematerjalide ja –meetodite kohandamine.
  • Enesejuhtimine ja stressiga toimetulek.

Esimesel päeval keskendutakse psüühikahäiretega õppijatele ja teisel päeval intellekti- ehk vaimupuudega õppijatele.

Koolitajad

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga