EDASI LÜKATUD. Uued oskused: kaasaegne koristamine ja töötamine meeskonnas

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad saada teadmisi kaasaegsest koristamisest ja õppida oskusi, kuidas toime tulla ja töötada meeskonnas.

Koolitus toimub sügissemestril 2020

Tasuta koolituse sihtrühmaks on:

 • Madalama haridustaseme ja väikse sissetulekuga töötavad inimesed.
 • Erialase ettevalmistuseta täiskasvanud.
 • Lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda tööelus või õpingutes on katkenud.
 • Elukestvas õppes vähem osalenud elanikud.

Koolituse tulemusel on õppija omandanud lõimitud oskused ja teadmised meeskonnas õppimisest, töötamisest ning praktilise oskusena tulemusliku puhastusteenuse korraldamise. Samuti on ta teadlik, kuidas töötada ergonoomiliselt ja turvaliselt meeskonnas (sh. näiteks puhastusteenindajana).

Ajakava: koristamine (Juta Mõts) 15.05 ja 16.05 ja meeskonnatöö oskused (Anne Uibo) 26.05 ja 27.05

Teemad

 • Millistes meeskondades me töötame?
 • Mis teeb meeskonnast ühtse terviku, millal jõutakse selleni?
 • Kuidas sulanduda võõrasse meeskonda (näiteks uuele töökohale suundudes)?
 • Praktilised harjutused meeskonnatööks lõimituna puhastusteenindaja õppega.
 • Mis on koristamise/suurpuhastuse eesmärgiks?
 • Mustus ja selle liigid.
 • Enamlevinud koristustarvikud, nende kasutamine ja hooldamine.
 • Puhastusmeetodid.
 • Ergonoomilised töövõtted.

Koolitajad

Koolitus toimub MTÜ Võluvõru projekti „Meie aja võtmepädevused“ raames.

Liitu uudiskirjaga