Inglise keel edasijõudnutele C1: sõnavarakursus English with TED Talks minirühm

Toimub
30.01 - 07.05.2020
N 9.30-11.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
35 akad t
Hind
280 €
Koolitaja
Terje Keldoja

Õppematerjal

 1. õpik "Keynote Upper Intermediate" + õpiku töölehed & testid + Keynote website

 2. õpetaja koostatud e-õppematerjal: (1) ligipääs kursuse e-sõnastikule & e-kordamisülesannetele, (2) personaalne e-tagasiside, 3 kirjutamisülesandele

 3. veebisõnastikud, nt Oxford Collocation Dictionary

Kursuse õpik KeyNote sai 2016. a. auhinna innovatiivsuse eest, sest esmakordselt on keeleõpiku keskmes populaarsed ingliskeelsed nn TED Talks videod, milles karismaatilised kõnelejad esitavad suurele auditooriumile oma intrigeerivaid ideid. Õpikus on materjali (ptk 6-12) ka kevadise jätkukursuse jaoks.

Õppe sisu

 • Kuulamisharjutused: TED Talk videod 1-5, milles erineva keeletaustaga kõnelejad (5 TED Talks featuring both native & non-native speakers) ja audioülesanded (audio Tasks)

 • Rääkimisharjutused 1: avaliku esinemise nipid (tricks for Public Speaking)

 • Rääkimisharjutused 2: intrigeerivate infopiltide ja tekstide kommenteerimine (intriguing infographics & texts for Speaking Tasks)

 • Rääkimisharjutused 3: oma arvamuse väljendamine (Tasks for Critical thinking)

 • Sõnavaraharjutused, sh video-harjutused (Vocabulary Tasks, incl video Tasks)

 • Kirjutamisharjutused: 3 kirjutamisülesannet (3 Writing Tasks with e-feedback)

 • Kordamisülesanded: õpiku testidega 1-3 & äpiga Kahoot

 • E-õpe: (1) sõnavara & harjutused kursuse e-sõnastikus äpiga Quizlet (Vocabulary Tasks with Quizlet) (2) e-kordamisülesanded äpiga Kahoot (Reviews with Kahoot) (3) personaalne e-tagasiside kolmele kirjutamisülesandele (personal e-feedback on 3 writing Tasks)

Kursuse maht

Õppetöö kogumaht: 35 tundi (30 ak tundi klassis + 5 e-õpet) + 10 ak tundi iseseisvalt.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga