Eesti keele suhtlemiskursus

Eesti keele suhtluskursusel pööratakse tähelepanu eluliselt oluliste valdkondade fraaside ja sõnade õppimisele. Koolitusele on oodatud eesti keelt madalamal kesktasemel (A2.1) oskavad mitte-eestlased.

Toimub
29.01 - 10.06.2020
K kell 16.30 -19.00
Sõpruse pst 2 III korrus, Tartu
Maht
60 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Vivika Nõmme

Sihtrühm:

 • madalama haridustasemega elanikud;
 • erialase ettevalmistuseta või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanud;
 • majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased;
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed;
 • tööotsijad.

Teemad

 1. Isikuandmed. Enda ja oma perekonna esitlemine.
 2. Õpingute lühitutvustus.
 3. Oma töökoha lühitutvustus ja kirjeldamine.
 4. Oma ameti lühitutvustus ja tööülesannete kirjeldamine. Soovitud töökoha ja ameti kirjeldamine.
 5. Töö ja palk. Töökoha plussid ja miinused. Töö, töötasu ja töökoha kirjeldamine.
 6. Töökuulutuse lugemine, mõistmine. Tööintervjuu küsimused, vastused.
 7. Klientide lühikirjeldus ja üldiseloomustus.
 8. Pakutava toote või teenuse põhiparameetrid (hind, säilivus, kvaliteet, valmimisaeg jm).
 9. Reageerimine probleemses olukorras, abi kutsumine.
 10. Vaba aeg- oma huvialade, tegevuste kirjeldamine.
 11. Transport. Liiklusmärgid- sõnavara, mis on seotud sõiduvahendite, liiklusmärkidega ning liiklemisega.
 12. Kaaskirja ja motivatsioonikirja kirjutamine.
 13. Helistamine ja vastamine.
 14. Suhtlemine ametiasutuses- vajalik sõnavara, mis on seotud dokumentide, arstiabi, kooli jt kohtades suhtlemisel.

Koolitaja

Koolitus toimub MTÜ Võluvõru projekti „Meie aja võtmepädevused“ raames.

Liitu uudiskirjaga