Itaalia keel madalamale kesktasemele: A2.1

Kursus sobib neile, kes on itaalia keelt veidi õppinud ja A1 taseme juba läbinud.

Toimub
03.02 - 18.05.2020
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Annika Mikkel

Õppemeetodid

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimine, lugemine, kuulamine ja kirjutamine. Kursus sobib neile, kes oskavad itaalia keeles rääkida endast, enda hobidest, igapäevastest tegevustest ja perekonnast, oskavad kasutada tegusõnu nii olevikus kui minevikus (passato prossimo) ning nimi- ja omadussõnu, tunnevad asesõnu lo, la, li, le, ne ja omastavaid asesõnu (aggettivi possessivi).

Õppe sisu

Kursusel kasutatakse õpikut „Nuovo Espresso 2”

• Riided, värvid, riidepoes

• Nõu andmine ja esemete võrdlemine

• Minevikusündmustest rääkimine

• Minevikus harjumuspärased ja korduvad tegevused, sündmuste / inimeste kirjeldamine

• Oletuste ja ettepanekute tegemine

Grammatilised teemad: asesõnad (pronomi indiretti), näitavad asesõnad questo/quello, käskiv kõneviis (tu), omadussõnade keskvõrde moodustamine, mineviku ajavorm imperfetto, tingiv kõneviis (condizionale presente).

Õppe kogumaht on 38 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga