Hispaania keel algajatele: 0>A1.1

Kursus sobib neile, kes pole hispaania keelt varem õppinud. Õppetöö toimub A1.1 tasemel.

Toimub
23.01 - 23.04.2020
N 18.30-20.00
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Gloria Munoz Rubiales

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Õppe sisu

  1. Tutvumine, viisakusväljendid ja isikuandmed andmed. Arvsõna.
  2. Keelte oskus, maad ja rahvad. Plaanid ja kavatsused.
  3. Reisimine ja kohtade kirjeldamine. Ilm ja kliima.

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga