Saksa keel madalamale kesktasemele: A2 II osa

Õppetöö toimub A2 tasemel.

Toimub
17.01 - 08.05.2020
R 16.30-18.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
180 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Saksa keele õppekomplekt MENSCHEN A.2.1

Õppe sisu

Tourismus. Stadtbesichtigung.

Kultur. Veranstaltungen.

Sport und Fitness.Ernährungs.

Gesundheit und Krankheit. Krankheit. Unfall.

Õppe kogumaht on 38 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga