Eesti keel kesktasemele: B1 minirühm

Kursusele on oodatud õppijad, kes soovivad täiendada oma tööalase eesti keele oskusi. Õpingute alustamise tingimuseks on algteadmised eesti keelest.

Toimub
23.01 - 24.04.2020
NR 15.30-17.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
56 akad t
Hind
504 €
Koolitaja
Vivika Nõmme

Õppemeetodid

Koolitusel arendatakse suhtlemisoskust, õpitakse koostama tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente ning täiendatakse sõnavara, nii et kursuse läbinud on võimelised toime tulema nii tööotsimise, tööle kandideerimise kui ka eestikeelses keskkonnas töötamisega.

Teemad:

  • Tööelus ettetulev sõnavara (erinevate elukutsete puhul kasutatava sõnavaraloendi koostamine, dialoogide kuulamine).

  • Enda tutvustamine ja endast rääkimine (haridus, töökogemus, pere, hobid) ja iseloomustamine.

  • Tööle kandideerimine (avalduse ja CV koostamine, tööintervjuu harjutamine, tööga seotud küsimuste esitamine ja küsimustele vastamine).

  • Klienditeenindus erinevates valdkondades vastavalt osalejate profiilile (praktiline harjutamine võimalike ettetulevate klientidega; info küsimine ja teabe andmine, suhtlemine e-posti ja telefoni teel. Viisakusväljendite kasutamine ja sõnavara suhtlemisel nii klientide kui ka töökaaslastega.

  • Ametikohal toimetulekuks vajalik erialane sõnavara: teenuste ja toodete tutvustamine ja reklaamimine, juhendite ja etikettide lugemine, näidise järgi kuulutuste ja teadete koostamine). Küsimuste esitamine vajaliku info saamiseks.

  • Iseseisva keeleõppe (veebileheküljed, nagu näiteks www.keeletee.ee või www.kutsekeel.ee ,; meedia, keeleklubid ja –kohvikud) võimaluste tutvustamine.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 75 tundi (sh 56 tundi auditoorset tööd ja 19 tundi iseseisvat tööd).

Õppematerjal

Õppetöös kasutatakse õpetaja koostatud õppematerjale ning vajadusel kaasatakse baasõpik, mis valitakse vastavalt osalejate tasemele. Veebipõhiselt kasutatakse www.kutsekeel.ee, www.tootukassa.ee , www.keeletee.ee jt.

Tegevusluba

Tartu Rahvaülikooli Koolituskeskusel on tegevusload tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1. Tegevuslubade numbrid: 1.1 -3/16/50, 1.1-3/19/103.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga