Läti keele vestluskursus: A2/B1-tasemele minirühm

Läti keele A2-B1-taseme vestluskursusele on oodatud kõik läti keele ja kultuuri huvilised.

Toimub
06.02 - 30.04.2020
N 11.00-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Aive Mandel

Teemad:

Vestluskursuse aluseks on ajakirjanduses ilmuvad artiklid. Kursusel arendatakse eelkõige rääkimis- ja lugemisoskust, videomaterjalide alusel ka kuulamisoskust. Artiklites ette tulevatele näidetele toetudes käsitletakse ka erinevaid grammatikaküsimusi, laiendatakse sõnavara ning arendatakse kirjutamisoskust. Kursuse keeletasemeks on A2-B1.

Õppematerjalid:

Artiklid erinevatest ajalehtedest ja ajakirjadest, videomaterjalid ning õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga