Eesti keel madalamale kesktasemele: A2.1

Kursusele on oodatud õppijad, kel on vähemalt eesti keele A1.2-tase

Toimub
03.02 - 08.04.2020
EK 19.15-20.45
Ülikooli 1, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
260 €
Koolitaja
Linda Palts

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad. The Main Topics

  1. Milline ilm täna on? – What’s the weather like?
  2. Mida sa eile tegid? – What did you do yesterday?
  3. Arsti juures. – At the doctor.
  4. Pühad ja tähtpäevad. – Holidays and anniversaries.

Grammatikateemad. Grammar topics

The Singular Partitive Case. The Local Cases. The Singular Translative Case. The Plural Nominative Case. The Plural Genitive Case. The ma- and da-infinitive. The Conditional Mood Present tense. The Imperative Mood. The Past Simple. The Adverbs.

Õppematerjal

Õppematerjal on õpetaja koostatud.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 53 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 13 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga