Rootsi keel madalamale kesktasemele: vestluskursus A2-tasemele minirühm

Toimub
31.01 - 24.04.2020
R 16.00-17.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Marite Sild

Rootsi keele vestluskursusele on oodatud kõik õppijad, kes on rootsi keelt varem õppinud, nt oskavad ennast tutvustada, rääkida oma perest, tööst, koolist ja vabaajast. Vestluskursuse põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel erinevate suhtlusmängude ja -ülesannete kaudu. Teemade valikul saavad ka õppijad kaasa rääkida.

Teemad:

  • Tööst ja ametitest rääkimine: kelleks tahtsid saada kui olid väike? Millised on su tugevad ja nõrgad küljed? Tööalaste meilide kirjutamine, CV.

Grammatika-alased teadmised: tuleviku, mineviku ja täismineviku kasutamine

  • Linnas ja maal elamine: eelised ja puudused. Pidustused ja tähtpäevad. Kutsete kirjutamine ja neile vastamine.

Grammatika-alased teadmised: kaudne kõneviis, sidesõnad, hüüdlaused.

  • Rootslastest ja Rootsist rääkimine: oma kogemused rootslastega ja Rootsis reisimisest. Võrdlus Eesti ja eestlastega ning teiste rahvustega.

Grammatika-alased teadmised: omastav ja refleksiivne asesõna

  • Kool ja haridus: oma kooliajast ja haridusest rääkimine, tulevikuplaanid.

Grammatika-alased teadmised: Tuleviku kasutamine, ajaväljendid

Õppematerjalid

Õpik Rivstart A2, õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga