Rootsi keel algajatele: 0-A1.1 minirühm Uus algajate grupp!

Toimub
30.01 - 30.04.2020
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Marite Sild

Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel. Kursuse jooksul tehakse tavaliste kirjalike ülesannete kõrvalt läbi ka suulisi ülesandeid õpikust, omavahelisi dialooge, suhtlusmänge ja vestlusi õpetajaga. Lisaks pööratakse tähelepanu ka Rootsi kultuurile ja traditsioonidele.

Teemad:

  • Enda esitlemine – tervitamine, päritolu, pere, töö, õpingud, keel / Presentation – hälsa, land, familj, arbete, studier, språk.
  • Kõik, mis numbritega seotud – kellaaeg, vanus, aadress / Altt om siffror – tid, ålder, adress.
  • Ostlemine – toiduained, toidu tellimine / Handla – mat, beställa mat.
  • Vabaaeg / Fritid

Õppematerjal:

Rivstart, På svenska + õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga