Läti keel algajatele: A1.1 algkursuse II osa

Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes on õppinud läti keelt umbes 30 tundi.

Toimub
07.02 - 01.05.2020
R 16.00-17.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Aive Mandel

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kasutatakse paaristööd. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused. Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

 • kordamine: perekond, riigid ja rahvused, värvid
 • kellaaeg
 • kuud ja nädalapäevad
 • tähtpäevad (sünnipäev, nimepäev)
 • külas
 • söögid-joogid, väljas söömine
 • hinnad

Keeleteadmised:

 • kõik käänded ainsuses
 • nominatiiv, lokatiiv ja genitiiv mitmuses
 • kõigi pöördkondade tegusõnade pööramine olevikus
 • tegusõnad būt ja iet olevikus, minevikus ja tulevikus
 • eessõnad genitiiviga (no, pie, uz) ja akusatiiviga (par, uz, pa, ar)
 • asesõnad
 • küsisõnad

Õppematerjalid

Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua. Latviešu valoda studentiem. Rīga, Latviešu valodas aģentūra 2012

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lühikesi tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga