Prantsuse keel algajatele: A1.1 II osa

Kursus sobib neile, kes on prantsuse keelt juba veidi õppinud. Õppetöö toimub A1.1 tasemel.

Toimub
15.01 - 15.04.2020
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Evelin Rand

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

Õpik “Entre nous 1”

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 38 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga