Hispaania keel madalamale kesktasemele: A2.1 II osa

Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud A2 tasemele ja soovivad nüüd oma keeleoskust lihvida.

Toimub
05.02 - 06.05.2020
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 2"

Õppe sisu

  1. Vaba aeg.
  2. Köök ja toitumine.
  3. Kuidas rääkida oma elust ja enesetundest.
  4. Grammatikaharjutused.

Õppe kogumaht on 66 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga