Hispaania keel algajatele: A1.1 II osa grupp 2

Õppetöö toimub A1.1 tasemel. Kursus sobib neile, kes omavad algteadmisi hispaania keelest.

Toimub
06.02 - 30.04.2020
TN 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
275 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Õppe sisu

  1. Muusika, harrastused ja huvid.
  2. Perekond.
  3. Söök ja jook.
  4. Igapäevased tegemised.
  5. Linnas.
  6. Grammatikaharjutused.

Õppe kogumaht on 66 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga