Hispaania keel algajatele: A1.1 II osa grupp 1

Õppetöö toimub A1.1 tasemel. Kursus sobib neile, kellel on juba algteadmised hispaania keelest.

Toimub
11.02 - 12.05.2020
T 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Õppe sisu

  1. Muusika, harrastused ja huvid.
  2. Perekond.
  3. Söök ja jook.
  4. Igapäevased tegemised.
  5. Linnas.

Õppe kogumaht on 38 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga