Inglise keele vestluskursus: A2

Kohad on hetkel täidetud. Registreeri ennast ja me võtame koha vabanemisel või uue grupi loomisel ühendust.

Inglise keele madalama kesktaseme vestluskursus. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemele ja soovivad nüüd arendada eelkõige rääkimisoskust.

Toimub
15.01 - 29.04.2020
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
150 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse rääkimis-, lugemis- ja kuulamisoskust. Põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Clockwise. Pre-Intermediate. "

Õppe sisu

Lesson 10 – It`s for you.Formal and informal phone conversations. Tones and recorded messages. Asking for clarification.

Lesson 11 – Talk to me.Technology and communication. Are you “techno-friendly”? Saying e-mail and website addresses. Similar words.

Lesson 12 – Out of touch.Talking about men and women. Male and female English. Agreeing and disagreeing.

Lesson 13 – Being a consumer.Money vocabulary. Saving money. First conditional; Present Simple after when, before, after, as soon as.

Lesson 14 – Ready to order.Useful language for eating out or at someone`s house. Favourite restaurants. Short questions.

Lesson 15 – Food to go.Supermarket vocabulary. Planning a perfect meal. Countable and uncountable nouns

Lesson 16 – Shop till you drop.Are you a shopaholic? Shopping habits. Shopping and opening hours. Likes and dislikes.

Lesson 17 – Being a foreignerDescribing countries. Comparatives and superlatives. Comparing countries

Lesson 18 – When in RomeDifferent countries. Polite language. Politeness and customs.

Lesson 19 – Let`s celebrateSaying dates. Celebrations. Words that go together

Lesson 20 – Living abroadViews of living abroad. What to take when you go to live abroad. Giving opinions about different countries.

Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga