Inglise keele kesktase B1: B1.2 II osa grupp 2

Õppetöö toimub B1.2 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti.

Toimub
14.01 - 16.04.2020
TN 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
230 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal: "English File Intermediate Plus" 4th Edition.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

What`s on? Watching TV. Netflix. Vocabulary – television. Grammar - Present Perfect Simple.

The country in other countries. Living in town and in the country. Vocabulary – countryside. Grammar - Present Perfect Continuous.

Do it yourself. DIY store and repairs. Using everyday things. Grammar – obligation, necessity, prohibition, advice.

At your service. Customer service. Vocabulary – at a restaurant. Grammar – can, could, be able to.

Giving it away. Cash machines. Making money. Grammar- phrasal verbs.

Going out and staying in. Live entertainment. Weekends in or out. Grammar – verb patterns.

Looking after yourself. Spa and gym. Keeping fit. Sauna or oven? At the hairdresser`s. Grammar – have something done.

The rest is history. You and history. Westminster Abby. Famous buildings. Grammar – the passive.

Õppe kogumaht on 72 tundi (sh 54 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga