Hiina keel algajatele: Uus algajate grupp! minirühm

Hiina keel algtasemele.

Toimub
06.02 - 30.04.2020
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
234 €
Koolitaja
Sitong Yu

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad

  • Tere! /你好!/ Hello!

  • Kust sina pärit oled?/你是哪国人?/ What nationality are you?

  • Kus sa elad?/你住在哪儿?/ Where are you living?

  • Minu perekond/我的家庭 / My family.

  • Mis kuupäev täna on?/今天几号?/ What’s the date today?

  • Mis kell on? /现在几点 / What time is it?

  • Kus on metroojaam? /地铁站在哪儿 / Where is the subway station?

  • Kui palju maksab pool kilo õunu? /苹果多少钱一斤 / How much is 500g of apples?

  • Mida te soovite osta? /你想买什么 / What do you want to buy?

  • Räägime Hiinast ja Eestist!/中国和爱沙尼亚 / Let’s talk about China and Estonia

Õppematerjal:

Õpetaja koostatud materjalid.

Soovituslikud õppematerjalid:

体验汉语:基础教程(上) (高等教育出版社) Experience Chinese: Elementary Starter I (Higher Education Press)

汉字语言文字启蒙 I(华语教学出版社) A Key to Chinese Speech and Writing I (SINOLINGUA)

汉语会话301句(北京语言大学出版社) Conversational Chinese 301 (Beijing Language and Culture University Press)

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga