Hispaania keel madalamale kesktasemele: A2.2 II osa

Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud A2 tasemele ja soovivad nüüd oma keeleoskust lihvida.

Toimub
15.01 - 15.04.2020
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Valentín David Pinar Madrid

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga