Rootsi keel algajatele: A1.1 algkursuse II osa minirühm

Rootsi keele algkursuse II semester. Oodatud on ka kõik uued õppijad, kes on rootsi keelt pisut õppinud.

Toimub
23.01 - 23.04.2020
N 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Marite Sild

Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel. Kursuse jooksul tehakse tavaliste kirjalike ülesannete kõrvalt läbi ka suulisi ülesandeid õpikust, omavahelisi dialooge, suhtlusmänge ja vestlusi õpetajaga. Lisaks pööratakse tähelepanu ka Rootsi kultuurile ja traditsioonidele.

Teemad:

  • Vaba aeg ja meelelahutus.

Grammatilised oskused: sagedusmäärsõnad, omadussõnade kasutamine, tulevik ja lihtminevik.

  • Perekond ja sugulased; aastaajad.

Grammatilised oskused: omastav ja osastav asesõna, omadussõnade kasutamine.

  • Ostlemine, riietus, värvid.

Grammatilised oskused: nimisõna mitmuse määratud vorm, keskvõrre

  • Reisimine, e-maili kirjutamine, ilm.

Grammatilised oskused: täisminevik, järgarvud, modaalverbid.

Õppematerjal:

Rivstart, På svenska + õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga