Soome keel kesktasemele B1: B1 II semester minirühm

Kursusele on oodatud kõik õppijad, kes on läbinud soome keele A2-taseme kursuse ja soovivad oma keeleoskust edasi arendada. Sügisel alanud kursusega on oodatud liituma ka uued õppijad!

Toimub
21.01 - 21.04.2020
T 9.15-10.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Heidi Iivari

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Teemad ja sõnavara:

  • Peresündmused, statistika
  • Kirja- ja kõnekeele erinevused
  • Kultuurierinevused ja stereotüübid, oma arvamuse väljendamine
  • Sport ja võistlemine

Grammatika:

Olev (opiskelijana), saav (opiskelijaksi), des-vorm (puhumalla), võrdlevate omadussõnade käänamine (isommassa, isoimmille), tegusõna ja rektsioon (liittyä EU:hun), määrsõnade võrdlemine (nopeammin, nopeimmin)

Õppematerjalid:

Peatükid 5–8 õpikust Suomen mestari 3. Suomen kielen oppikirja aikuisille, videod ja artiklid Soome meedias

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga