Soome keel veidi oskajale: A1.2 II osa minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kes on soome keelt pisut õppinud kas kursustel või keelekeskkonnas ning soovivad nüüd oma keeleoskust edasi arendada. Sügisel alanud kursusega on oodatud liituma ka uued õppijad!

Toimub
22.01 - 22.04.2020
K 11.00-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Heidi Iivari

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Teemad ja sõnavara:

  • tervis
  • vabaaeg
  • asjaajamine asutustes
  • peresündmused ja tähtpäevad
  • haridus ja töö
  • ostlemine ja äri

Grammatika:

Minevikuvormid (täisminevik, enneminevik), asesõnad ja nende käänamine, käändsõnatüübid, mitmuse tüvi ja käänamine

Õppematerjalid:

Peatükid 1–5 õpikust Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille

SUOMEKSI:

Teemat ja sanasto:

Terveys, vapaa-aika, asiointi virastossa, juhlat ja tavat, koulutus ja työ, ostokset ja liike-elämä.

Kielioppi:

Perfekti, pluskvamperfekti, pronominit ja niiden taivutus, sanatyypit, monikkovartalo ja monikon taivutus

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga