Inglise keele kõrgem kesktase B2: II osa grupp 1

Inglise keel kõrgemale kesktasemele B2 (Upper-Intermediate B2). Jätkugrupp.

Toimub
20.01 - 27.04.2020
E 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
158 €
Koolitaja
Tiiu Taur

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu. Jätkajatele soodushind.

Õppematerjal

"English File. Upper-Intermedate." (sisaldub kursuse hinnas).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel.

Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppe sisu

LESSON 3.

A The truth about air travel. Air travel. Tenses.

B Incredibly short stories. Adverbs.

C Talking about children`s books.

LESSON 4.

A Eco-guilt. The environment and the weather. Future forms.

B Are you a risk taker? Expressions with take. Conditionals.

Revise & Check.

LESSON 5.

A The survivors`club. Feelings. Unreal conditionals.

B It drives me mad. Expressing feelings.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga