Inglise keele elementaartase A1.2: II osa grupp 4

Kohad on hetkel täidetud. Registreeri ennast ja me võtame koha vabanemisel või uue grupi loomisel ühendust.

Jätkukursus. Elementaartase A1.2.

Toimub
15.01 - 22.04.2020
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
140 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut.

Õppematerjal

"New Headway Elementary. 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut.

Õppe sisu

Lisaks õpiku teemade lõpetamisele korratakse A1.2 tasemel omandatut erinevate töölehtedega ja õpetaja poolt valitud lisamaterjaliga.

Õppe kogumaht on 30 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga