Inglise keele kesktase B1: B1.1 II osa grupp 2

Kohad on hetkel täidetud. Registreeri ennast ja me võtame koha vabanemisel või uue grupi loomisel ühendust.

Jätkukursus. Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti.

Toimub
14.01 - 12.05.2020
T 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
36 akad t
Hind
180 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"Cutting Edge. Intermediate."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 4 Real Lives.

Sündmused minu elus. Isikuomadused. Charles Dickens. Lihtminevik ja täisminevik.

LESSON 5 Go for it!

Töö ja karjäär. Ametlik telefonikõne. Tuleviku väljendamine.

LESSON 6 True Stories.

Lugude jutustamine. Enneminevik. Kaudne kõne

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 36 tundi auditoorset tööd ja 14 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga