Inglise keele madalam kesktase A2: II osa grupp 3 vanemaealistele

Jätkukursus. Õppetöö toimub A2.1 tasemel.

Toimub
15.01 - 13.05.2020
K 10.15-12.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
48 akad t
Hind
220 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Lesson 3.

A Plans and dreams: Lennujaamas. Plaanid ja ennustused (be going to …).

B Let`s meet again. Kokkulepped. Tegusõna + prepositsioon.

C What`s the word?

Lesson 4

A Parents and teenagers: Kodutööd (make/do). Täisminevik (yet, just, already):

Fashion and shopping. Ostlemine. Kas lihtminevik või täisminevik?

C Lost weekend: something, anything, nothing ; -ed ja -ing_ lõpulised omadussõnad.

Revise and Check 3& 4.

LESSON 5

A No time for anything Vaba aeg ja kiirustamine. Omadussõna ja määrsõna võrdlusastmed. Ajamäärused.

B Superlative cities Kirjeldame linnu. Ülivõrded. ever + Present Perfect

C How much is too much? minu keha, minu tervis. quantifiers, too, not enough

Practical English: The wrong shoes

Practical English: Probleemid restoranis.

Õppe kogumaht on 64 tundi (sh 48 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga