Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele vene keeles

Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks) ja nõutav sihtgruppi kuulumine.

Toimub
20.01 - 13.02.2020
E ja N kell 10.00 - 13.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
32 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Svetlana George

Koolituse sihtgrupiks on tööealised inimesed:

 • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad väikelastevanemad
 • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad noored
 • 35-64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased
 • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega mitte-eestlased
 • madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised, mitte-eestlased

Teemad

 • Töö alustamine ja lõpetamine, Windows'i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed.
 • Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, kaustade otsing, kustutamine.
 • Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine.
 • Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid (sh õppimisalase info otsimine), erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Õppimisvõimaluste leidmine.
 • Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett.
 • ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine.

Koolitaja

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga