Inglise keele madalam kesktase A2: grupp 5

Madalama kesktaseme kursuse teine osa. Õppetöö toimub A2 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat keeletesti tehes said 35-50 punkti.

Toimub
13.01 - 04.05.2020
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
150 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate" 4th Edition

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut.

Õppe sisu

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.

Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga