Inglise keele algtase A1: minirühm

Kohad on hetkel täidetud. Registreeri ennast ja me võtame koha vabanemisel või uue grupi loomisel ühendust.

Minirühmas on 3-5 inimest. Inglise keele algkursus A1.2 kursus sobib neile, kes on inglise keelt juba veidi õppinud. Saavutatav keeletase on A1.2.

Toimub
27.01 - 22.04.2020
EK 15.15-16.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
400 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"New Headway Beginner" 4th Edition

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja

Õppe sisu

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 66 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga