Aiakujundus SketchUp programmiga: individuaalõpe

Kohad on hetkel täidetud. Registreeri ennast ja me võtame koha vabanemisel või uue grupi loomisel ühendust.

Koolitusel õpitakse kasutama SketcUp programmi aiakujunduse eesmärgil. Koolituse käigus valmivad aiakujunduse tööproovid osaleja aia näitel.

Toimub
01.11 - 18.11.2019
Vaksali 7, Tartu
Maht
12 akad t
Hind
476 €
Koolitaja
Kadri Maikov

SketchUp programm on üks lihtsamaid 3D visualiseerimisprogramme. Lihtsate võtetega saab luua ruumilisi objekte, seal vahel ringi jalutada ning hinnata ühe või teise objekti suurust, mahtu jne nt olemasoleva olukorra taustal.

SketchUp programmi kasutatakse enamasti enda väljendamiseks arhitektuursetel erialadel. Programmi installeerimisel on võimalik sisse lülitada ka maastikukujundusel vajaminevaid Sandbox töövahendeid, et luua erinevaid maapindu, kasutada internetist alla tõmmatavaid 3D puu tingmärke jne.

Programmi saate alla laadida SIIT. Kursuslane võtab kaasa enda isikliku arvuti kuhu on alla laaditud SketchUp programm. Enne kursust saadab koolitusjuhile kristiina@tarturahvaylikool.ee aiaplaanist AutoCAD aluse või pdf-faili ning info aia kõrgusjoonte kohta.

Geodeetiline aluspaan AutoCADis saadakse maamõõtjalt või krundi ostuga kaasa, see on detailplaneeringu põhikaart. Kui seda ei ole, siis võib väljavõtte võtta Maa-ameti Geoportaalist katastritunnuse järgi.

Koolitusel osaleja oskab iseseisvalt kasutada enda kaasa võetud arvutit.

Teemad

  • Mudeliruumi kasutamine, selles navigeerimine, programmi seaded.
  • Elementide loomine (põhi töövahendid), modifitseerimine; kopeerimise ja pööramise erivariandid (nt pargipinkide kopeerimine ringväljakule ja korratava sammuga reale).
  • Materjalide peale kandmine, materjali käitumise erisus push pull töövahendit kasutades.
  • Komponentide ise tegemine (nt valgusti postid) ja lisamine internetist, nende modifitseerimine.
  • Kihtide kasutamine ja lõigete tegemine.
  • Tausta foto kasutamine, foto kasutamine elementide peal, seeria piltide renderdamine.
  • Maastikumudeli koostamine Sandbox töövahendeid kasutades. Vajalik info kõrgusjoonte kohta. Maastiku sisse jalgteede ja kraavide tekitamine, jalgteede mudeli peale joonestamine. Komponentide ’uputamine’ mudelise. Kunstmaastiku loomine.
  • Video koostamine. Jooniste vormistamine väljatrükiks mõõtkavas.

Õppe kogumaht on 25 akadeemilist tundi, millest 20 tundi on auditoorset ja praktiliist tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd. Individuaalkoolituse puhul kogumaht 16 akadeemilist tundi, millest 12 tundi on auditoorset ja praktiliist tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga