Ungari keel algajatele: Ungari keel ja kultuur A1 minirühm

Ungari keele ja kultuuri kursus kõikidele huvilistele!

Toimub
25.09 - 18.12.2019
K 11.00-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Anu Nurk

Kursuse kirjeldus

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kasutatakse paaristööd. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videod. Keeleõppimine on tihedalt lõimitud kultuuriteemadega, nagu Ungari geograafia, ungarlaste leiutised, ungari köök, eestlasteni jõudnud ungari laulud. Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

 • Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid, sinatamine ja teietamine
 • Enesest ja oma perest rääkimine
 • Aja väljendamine
 • Hinna küsimine ja ostmine
 • Tööd ja ametid

Kiejtés, köszönések és udvariasságok, tegezés és magázás, a család, időkifejezések, mennyibe kerül?, foglalkozások.

Sõnavara:

 • numbrid,
 • maad, rahvad ja keeled,
 • värvid,
 • ajaväljendid (kellaajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud),
 • ilm,
 • pere ja sugulased,
 • vabaaeg,
 • söök-jook.

Számok, országok, népek, nyelvek, színek, időkifejezések, időjárás, család és rokonság, szabad idő, evés-ivás.

Keeleteadmised:

 • üldine ülevaade ungari keele ehitusest,
 • olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus,
 • vokaalharmoonia,
 • küsimused,
 • tegusõnade pööramine olevikus,
 • põhikäänded (osastav, kohakäänded).

Õppematerjalid:

Simon Diána – Nagy Csilla: Szóbeszéd. Peatükid 1-6. Budapest, 2013.

Õpetaja enda koostatud materjalid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga