Eesti keel madalamale kesktasemele: Eesti keel A2-tasemele

Tasuta koolitus on mõeldud inimestele, kes oskavad eesti keelt algtasemel (A1) ja kuuluvad tasuta koolituse sihtgruppi.

Toimub
09.10 - 11.12.2019
K kell 17.00 - 19.30
Sõpruse pst 2 III korrus, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Vivika Nõmme

Koolituse sihtgrupp:

 • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad väikelastevanemad
 • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad noored
 • 35-64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased
 • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega mitte-eestlased
 • madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised, mitte-eestlased

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Koolituse tulemusena paraneb õppija võimalus tööturul osaleda ja seeläbi ka tema majanduslik toimetulek.

Teemad:

 • Viisakusväljendid
 • Enda ja teiste tutvustamine
 • Isikuandmete andmine ja küsimine
 • Elulugu
 • Haridus
 • Kodu ja kodukoht
 • Mina ja minu töö
 • Tasemele vastav grammatika.

Õppematerjalid

Koolitajate koostatud jaotusmaterjalid, www.keeleklikk.ee.

Koolitaja

Koolitus toimub Eesti Vabaharidusliidu projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine" raames.

Liitu uudiskirjaga