Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd?

Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute sotsiaalseid oskusi (koostööoskust), parandada nende õpihoiakuid ning julgustada osalema elukestvas õppes.

Toimub
16.10 - 17.10.2019
Kell 10.00 - 17.00
Paide Täiskasvanute Keskkool, Lai 33
Maht
16 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Ene Raid

Koolituse sihtgrupiks on seni elukestvas õppes vähem osalenud inimesed.

Teemad

  • Hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös.
  • Mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd.
  • Minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus.
  • Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ettevõtetes.
  • Minu roll meeskondades. Enesehindamine meeskonnaliikmena.
  • Õpioskuste arendamine iseseisvalt ja meeskonnas.

Koolitaja

Koolitus toimub projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames.

Liitu uudiskirjaga