Eesti keel madalamale kesktasemele: A2

Tasuta koolitus on mõeldud inimestele, kes oskavad eesti keelt algtasemel (A1) ja kuuluvad tasuta koolituse sihtgruppi.

Toimub
28.05 - 26.06.2020
N 28.05, R 29.05, N 4.06, R 5.06, N 11.06, T 16.06, N 18.06, R 19.06, E 22.06 ja R 26.06 kell 10.00-12.15 (v.a 5.06 kell 14-16.15)
Vaksali 7
Maht
30 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Lea Jürgenstein

Koolituse sihtgrupp:

 • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad väikelastevanemad
 • madala haridustasemega eesti keelt mittekõnelevad noored
 • majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased
 • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega mitte-eestlased
 • madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised, mitte-eestlased

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Oluline koht õppetöös on koosõppel (rühma- ja paaristöö), mängulistel tegevustel ja õpitu kordamisel. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal, veebipõhised keeleõppetegevused ja õpitu rakendamine keelekeskkonnas.

Koolituse tulemusena paraneb õppija võimalus tööturul osaleda ja seeläbi ka tema majanduslik toimetulek.

Teemad:

 • Viisakusväljendid
 • Enda ja teiste tutvustamine
 • Isikuandmete andmine ja küsimine
 • Elulugu
 • Haridus
 • Kodu ja kodukoht
 • Mina ja minu töö
 • Tasemele vastav grammatika.

Õppematerjalid

Koolitajate koostatud jaotusmaterjalid, www.keeleklikk.ee.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

 • Grupis on kuni 10 osalejat
 • Koolitus toimub suures ruumis, kus osalejate vahe on vähemalt 2 m
 • Osalejad ei puutu kokku teistes gruppides osalejatega
 • Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruumi
 • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on haigustunnustega või puutunud kokku võimaliku nakatanuga.

Koolitaja

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga