Hispaania keel veidi oskajale: A1.1

Kursus sobib neile, kes on natuke (20-30) tundi hispaania keelt juba õppinud. Õppetöö toimub A1.1 tasemel.

Toimub
13.09 - 13.12.2019
R 17.4519.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Gloria Munoz Rubiales

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1".

Loe ka hispaania keele õppimise muljeid meie blogist!

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga