Prantsuse keel madalamale kesktasemele: A2

Kursus sobib neile, kes on algtaseme A1 juba läbinud.

Toimub
18.09 - 18.12.2019
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Evelin Rand

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendame kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendusel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Kasutame õpikut "Festival".

Tundides mängime ja liigume nagu päriselus. Lisaks õpikule ja töövihikule kasutame tundides keeleõppe videosid ja veebisaite.

Sügissemestri teemad:

"Mida te teete, kui võidate?" Lihttuleviku ajavorm, ülivõrre, plaanide tegemine, soovide ja kavatsuste väljendamine, telesaadete sõnavara.

"Päevavari või vihmavari?" Ilma ja ilmateate sõnavara, erinevate kliimade võrdlus, lähi - ja lihttulevik

"Pariisis on keskpäev." Ajakava, päevakavade võrdlus, asesõna on, erinevad eluviisid, lähiminevik ja lähitulevik..

"Kas kolite Pariisi?" Erinevate paikade võrdlus, arvamuse avaldamine mingi paiga kohta, eitus ne...rien, ne...jamais, ne...personne, tingiv kõneviis, soovide, unistuste ja tulevikuplaanide väljendamine.

"Prantsuskeelne maailm - prantsuskeelsed maad ja nende kultuur." Põhjuse ja eesmärgi väljendamine, umbmäärane asesõna, määrsõna võrdlus, debati sõnavara.

Kursusel jätkame teekonda prantsuse kultuuriruumis. Õppemeetodite all loetletud oskuste abil:

• õpime rääkima tulevikust

• loome originaalse telesaate

• tutvustame parimat aastaaega Eesti külastamiseks

• võrdleme päevakavu ja eluviise

• võrdleme elu maal ja linnas

• valime töö- ja elukohta

• korraldame debati

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga