Hiina keel veidi oskajale: minirühm

Toimub
25.09 - 18.12.2019
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
234 €
Koolitaja

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad

  • Mis kell on? /现在几点 / what time is it

  • Kus on metroojaam?/地铁站在哪儿 / where is the subway station

  • Mis sulle muret teeb?/你哪儿不舒服 /what’s wrong with you

  • Kui palju maksab pool kilo õunu? /苹果多少钱一斤 / How much is 500g of apples

  • Kas ma tohin seda selga proovida?/ 我可以试试吗/ Can I try it on

  • Ma lähen raamatukokku ja laenutan mõned raamatud/我去图书馆借书/ I go to library and borrow some books

  • Ma tahaksin natuke raha vahetada/我换人民币 / I want to exchange some money

  • Mu ema saatis mulle postipaki/我妈妈给我寄了一个包裹/ My mother has sent me a parcel by mail

  • Sooviksin üürida köögiga korterit/我想租一套带厨房的房子 / I want to rent an apartment with a kitchen

Õppematerjalid

Õpetaja koostatud materjalid.

Soovituslikud lisamaterjalid:

体验汉语:基础教程(上) (高等教育出版社) Experience Chinese: Elementary Starter I (Higher Education Press)

汉字语言文字启蒙 I(华语教学出版社) A Key to Chinese Speech and Writing I (SINOLINGUA)

汉语会话301句(北京语言大学出版社) Conversational Chinese 301 (Beijing Language and Culture University Press)

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga