Itaalia keele vestluskursus: B2 minirühm

Õppetöö toimub B2 tasemel. Kursust juhendab õpetaja, kelle emakeel on itaalia keel. Oodatud on kõik varem osalenud õpilased ja ka uued huvilised.

Toimub
03.10 - 19.12.2019
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
24 akad t
Hind
192 €
Koolitaja
Giuliano Gajetti

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse rääkimis-, lugemis- ja kuulamisoskust, põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

Kursusel räägime Itaalia erinevatest piirkondadest ja ajaloost, itaalia kirjandusest, kohalikest söökidest ja jookidest, Itaalia kuulsatest paikadest ja teistel õppijatele huvi pakkuvatel teemadel. Põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel, kuid samas pööratakse tähelepanu õigete grammatiliste vormide kasutamisele (eessõnad, ajavormid, tingimuslaused, sidesõnad, idiomaatilised väljendid).

Õppe kogumaht on 24 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga