Tööalane vene keel: vene ärikeel A2 minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kes oskavad vene keelt vähemalt A2-tasemel ja tunnevad vajadust tööalase sõnavara ning rääkimisoskuse suurendamise järele.

Toimub
18.09 - 18.12.2019
K 11.00-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Vene ärikeele kursusel keskendutakse ettevõtluses vajaminevale sõnavarale ja fraasidele. Arendatakse kõiki osaoskusi: rääkimist, kuulamist, kirjutamist ja lugemist, kuid põhirõhk on suulise suhtlusoskuse arendamisel erinevaid aktiivõppevõtteid kasutades.

Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Oma töö ja ettevõtte tutvustamine
  • Firma tegevusalad
  • Kohtumine ja külaliste vastuvõtmine
  • Ostu-müügi tingimused
  • Ärikirja kirjutamine: sissejuhatavad väljendid ja viisakas lõpetamine
  • Päring, pakkumine, kinnitus, kaebus, vastus kaebusele

Õppematerjalid

Õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 46 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste jne., kuid ka kuulata autentseid salvestisi ja lugeda erialaseid tekste.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga