Jaapani keel madalamale kesktasemele: minirühm

Toimub
26.09 - 19.12.2019
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
26 akad t
Hind
234 €
Koolitaja
Uku Lehesalu

Kursusel osalemise eelduseks on hiraganas ja katakanas kirjutamise ja lugemise oskus ning lihtsama sõnavara ja grammatika tundmine. Kursusel arendame jätkuvalt kõiki nelja osaoskust: rääkimine, lugemine, kuulamine ja kirjutamine.

Jätkame kanjide õppimist ja uue sõnavara omandamist. Kordame üle põhilise grammatika ja õpime juurde uusi konstruktsioone ja tegusõnade vorme.

Teemad:

  • Sugulased,
  • ilm ja aastaajad,
  • kodukoht,
  • tee juhatamine,
  • võõrad keeled ja kultuurid,
  • toidud ja pikniku pidamine.

Õppematerjalid

Õpik „Marugoto“ ja õpetaja materjalid (töölehed, paljundused).

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 43 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö madalamal kesktasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste, kuulata salvestisi või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga