Suhtlemisjulgus Uus!

Suhtlemisjulgus on seotud enesekindlusega. Koolitusel osalemine aitab näha oma tugevusi suhtlemisel. Koolitusel antakse ülevaade suhtlemistugevustest ning aidatakse leida neid sinu enda sees.

Toimub
01.10.2019
T kell 17.30 - 20.45
Vaksali 7
Maht
4 akad t
Hind
36 €
Koolitaja
Anne Uibo

Lisaks suhtlemisjulguse toetamisele on koolituse eesmärgiks aidata leida ja tunnetada oma sisemise tugevuse allikaid ja õppida ennast paremini tundma. Enese tundmine on sisemise enesekindluse võti, sest me ei saa kindlalt toetuda oma tugevatele külgedele, kui me nende olemasolust teadlikud ei ole. Raske on vältida oma nõrkuste kahjulikku mõju edule ja õnnele, kui me ei teagi, mis need nõrkused on.

Koolituse teemad:

  • kehakeel ja selle kasutamine suhtlemisel
  • inimeste individuaalsed eripärad suhtlemisel
  • sisemise ja välise enesekindluse teadlik arendamine
  • sisemine enesekindlus koosneb: enesearmastus, enese tundmine, selged eesmärgid, positiivne mõtlemine;
  • väline enesekindlus koosneb: suhtlemine, enesekehtestamine, enesepresentatsioon, oma tunnete kontrollimine.

Koolitusel tehakse ka praktilisi harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga