3D-modelleerimine Sketchup'iga

3D-modelleerimine Sketchup'iga. Sketchup on laialdaselt kasutatav pindmodelleerimistarkvara objektide ja ruumi kiireks visuaaliseerimiseks.

Koolitus toimub sügissemestril 2019

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Tarkvara saab ka iseseisvalt omandada, kuid mahukamate tööde korral võib tarkvara iseseisev omandamine olla aeganõudev. Koolituse käigus omandatakse modelleerimis-, töö struktureerimise ja esitlusvahendite kasutamise oskused. Koolitusel kasutatakse tasuta Sketchup Make-versiooni, mille saab iga osaleja ise oma arvutisse installeerida.

3D-mudeleid vajavad paljud: arvutimängude arendajad, uudisteagentuurid, arhitektid, filmitööstus, tootearendajad jne. Nõudlus ruumiliste mudelite järele kasvab, sest 3D-printimine on muutunud lihtsamini kättesaadavaks.

Teemad

1 õppepäev

 • Sissejuhatus. Tarkvara käivitamine. Riistvara kasutamine (manipuleerimine hiirega, lihtsamad tööriistad)
 • Põhitööriistad. 2D- ja 3D-tööriistad. Mõõtmestamine.Tooltips.

Iseseisev töö: lihtsamate ruumiliste kujundite loomine

2 õppepäev

 • Põhitööriistad. Joonestamine pindadega, joontega. Redigeerimistööriistad. Pindade ja joontega joonestamine. Grupp. Tekstuur. Follow Me,Flip Along, Intersect.

Iseseisev töö: kõikide 2D/3D tööriistade kasutamise harjutamine

3 õppepäev

 • Töö struktueerimine. Komponendid. Kihid (layers).Outliner
 • Projekt. Ideede genereerimine, nende analüüs, testimine.

Iseseisev töö: tunnis tehtu harjutamine- komponendid, kihid jne

4 õppepäev

 • Projekt. Meeskondade komplekteerimine ja rollide jaotamine. Töö projektiga.
 • Töö struktueerimine.

Iseseisev töö: töö projektiga (iseseisev või meeskondlik)

5 õppepäev

 • Töö presenteerimine: Lõiked. Stseenid. Kuvastiilid Raster-/vektorgraafika import.
 • töö projektiga. Töö projektiga ja kogemuste vahetamine.

Iseseisev töö: töö projektiga (iseseisev või meeskondlik)

6 õppepäev

 • Töö presenteerimine
 • Projektide esitlemine

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab modelleerimise algtõed tarkvara abil, õpib korrektset programmi Sketchup kasutamist ülesannete teostamisel ja oskab valida töövahendeid ning neid eesmärgipäraselt kasutada.

Koolitusel osalejad võtavad kaasa sülearvuti (kindlasti koos arvutihiirega)

Arvutisse on installeeritud Sketchup Make (ükskõik mis aasta versioon). Kui osalejal ei õnnestu installeerimine/käivitamine, siis nädal enne koolituse algust sellest teatada. Sel juhul juhendaja nõustab.

Viited õppematerjalidele saavad osalejad koolituse käigus.

Koolituse sisu toetab osalejate omavahelist suhtlust ja koostööd, avastus- ja vajaduspõhist õpet, aitab arendada info otsimise ja probleemide lahendamise oskust. Juhendaja suunab osalejaid töötavate lahendusteni, annab nõu vastavalt hetke- ja tuleviku-vajadustele, toetab osaleja iseseisvuse saavutamist programmi kasutamisel. Koolitus lõpeb osalejate isiklike või koostöö-projektide esitlemise ning grupi ning individuaalse hindamisega läbi arutelu ja kirjaliku tagasiside.

Viited õppematerjalidele saavad osalejad kursuse käigus.

Õppe kogumaht on 40 tundi, millest auditoorset ja praktilist tööd on 24 tundi ja iseseisvat tööd 16 tundi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga