Õigekiri ja hea keelekasutus

Koolituse eesmärgiks on korrektne igapäevane keelekasutus erinevates suhtlusolukordades. Hea võimalus varem õpitut meelde tuletada, olla kursis uuemate keeleuuenduste ja keelenormidega. Samuti selgitatakse erinevaid tekstitüüpe (reklaamtekst, uudis, pressiteade, e-kiri, pretensioonile vastuskiri) ja seda, kuidas korrektselt vabandada ja pöörduda ning kutseid vormistada. Koolitus on praktiline ja sisaldab teemakohaseid harjutusi.

Toimub
14.11 - 21.11.2019
N 14.11, T 19.11 ja N 21.11 kell 15 - 17.30
Vaksali 7, Tartu
Maht
9 akad t
Hind
88 €
Koolitaja
Katrin Põhako

Koolitus toimub kolmel päeval ja sisaldab ka lihtsamaid kodutöid. Koolituse kogumaht on 11 akad tundi, millest 9 akad tundi on auditoorset tööd ja 2 akad tundi kodutöid.

Koolituskaart

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel.

Koolituse teemad

 • Õigekirja põhimõtted
 • Võõrsõnade õigekiri, tsitaatsõnad kirjas
 • Algustäheortograafia, uuendused algustäheortograafias
 • Euro õigekiri, lühendid ja nende õigekiri, numbrid tekstis
 • Kirjavahemärkide kasutamine
 • Sagedasemad vead kokku- ja lahkukirjutamisel
 • Perenimede käänamine
 • Erinevad tekstitüübid: uudis, reklaamtekst, pressiteade, e-kiri, pretensioonile vastuskirja koostamine
 • Vabandamine, pöördumine, kutsete vormistamine
 • Kantseliit
 • Keeleabi internetist

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga