Saksa keel kesktasemele: minirühm

Kursus sobib neile, kes on jõudnud saksa keele kesktasemele B1.2.

Toimub
13.09 - 13.12.2019
R 18.15-19.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
224 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjalid

Saksa keele õppekomplekt "MENSCHEN B1.2

Hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut.

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga