Hispaania keel madalamale kesktasemele: A2.1 grupp 2

Õppetöö toimub A2.1 tasemel. Kursus sobib neile, kes on A1 taseme juba läbinud.

Toimub
18.09 - 18.12.2019
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
28 akad t
Hind
168 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 2"

Õppe sisu

  1. Harjumused ja tunded. Soovitamine ja anname nõu.

  2. Minevik, möödunud sündmuste kirjeldamine.

  3. Välimus ja väline sarnasus.

  4. Maja ja mööbel.

  5. Sotsiaalsed sündmused ja viisakus.

Õppe kogumaht on 37 tundi (sh 28 tundi auditoorset tööd ja 9 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga